sobota, 22 lut 2020
08:02:57

Sprawdź zasięg naszej sieci w Gliwicach (ostatnia aktualizacja: 2020-02-22 08:00):

ul.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 32 3382390.

Adres Pocztowy

PirxNet
ul. Dzierżona 12
44-122 Gliwice

Telefon
Klienci Indywidualni

32 338 23 90

Adresy e-mail:
dział techniczny: admin@pirx.pl
dział księgowy: platnosci@pirx.pl