Kontrola adresu IP

 1. Wybieramy Start a następnie Panel sterowania
 2. W oknie Panel sterowania wybieramy Połączenia sieciowe i internetowe i otwieramy je.
 3. Nastepnie wybieramy i otwieramy Połączenia sieciowe.
 4. Zaznaczamy Połączenie lokalne

  może się zdarzyć, że nasze połączenie będzie miało inną nazwę lub będziemy posiadać więcej niż jedną kartę sieciową
  w takim przypadku wybieramy połączenie, które jest AKTYWNE
  przykład wyglądu ikony połączenia AKTYWNEGO
  przykład wyglądu ikony połączenia WYŁĄCZONEGO
  przykład wyglądu ikony połączenia NIEDOSTĘPNEGO (np. odłączony kabel sieciowy)
 5. Klikamy PRAWYM klawiszem myszy na połączeniu i z rozwijanego menu kontekstowego wybieramy pozycję Stan
 6. W oknie Stan: Połączenie lokalne klikamy na zakładce Obsługa.
 7. Z tabeli Stan połączenia odczytujemy Typ adresu oraz Adres IP
 8. Aby sprawdzić Adres fizyczny karty (MAC adres) należy kliknąć Szczegóły